Puch en Tomos Club Vlaanderen
Hoe vraag ik een nieuw gelijkvormigheidsattest aan ?

Wie van ons heeft er geen oldtimerbromfiets in de stalling staan waarvan de papieren (het gelijkvormigheidsattest) ontbreken ?
Het Koninklijk Besluit (KB) van 10.10.1974 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15.11.1974) stipuleert effectief dat bromfietsen geïdentificeerd moeten kunnen worden aan de hand van zo´n gelijkvormigheidsattest. Zonder dergelijk attest mag je bromfiets eigenlijk in België niet in het verkeer gesteld worden. Althans: dat is de algemene regel.

Dergelijk document (ter grootte van een briefkaart) stipuleert merk, aard (klasse A of B) , type, edm van de bromfiets en wordt door de invoerder van het voertuig opgesteld, na goedkeuring door het MInisterie van Verkeerswezen, dat ook een bepaald PVG-nr toekent aan dat type van voertuig. PVG staat voor ´proces van goedkeuring´. Zo´n PVG-nr betreft dus meestal niet deze enkele bromfiets maar een hele reeks van een bepaald type. Uitzondering vormt een PVG betreffende een zogenaamd ´alleenstaand geval´. Dat is net de procedure die men als eigenaar soms denkt te moeten opstarten om alsnog van zijn/haar aparte brommer een gelijkvormigheidsattest te kunnen bekomen.

Aangezien dit een erg moeizame procedure is die je trouwens beschreven vindt in voormeld KB, en deze procedure ook nogal wat eurootjes blijkt te kosten, geven wij op deze pagina een alternatieve weg aan.

Eerst moet je uitmaken of dit KB wel op jouw voertuig van toepassing is. Immers, artikel 2, §2, 1° stipuleert

"Sommige bijzondere categorieën van voertuigen zijn evenwel slechts aan bepaalde voorschriften van dit algemeen reglement onderworpen: Het zijn: (onder andere) de voertuigen die meer dan 25 jaar geleden in dienst werden gesteld en die slechts uitzonderlijk op de openbare weg gebruikt worden, hetzij ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten manifestaties, hetzij voor proefritten met het oog op deze manifestaties tussen zonsopgang en zonsondergang, binnen een straal van 25 km, hetzij om zich naar deze manifestaties te begeven. Deze zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 10, 11, §3 en 13 van dit besluit." Met andere woorden (althans zo begrijp ik): is je voertuig meer dan 25 jaar (dus een oldtimer) en maak je er slechts beperkt gebruik van, binnen een bepaalde omtrek, dan geldt dit KB en dus ook de vereiste om over een gelijkvormigheidsattest te beschikken, niet. Die laatste artikels verwijzen naar normen inzake geluid, remvermogen en verlichting.

Je moet dus zelf uitmaken of je het risico wil lopen op een bekeuring als je je niet aan die beperkingen houdt.

Wat nu gedaan als je toch dat gelijkvormigheidsattest wil bezitten om volledig in regel te zijn en onbegrensd met je oldie rond te tuffen ?

Dan moet je het volgende doen:
- zoek uit welk PVG-nr aan dit type bromfiets werd toegekend (bv. maxi S 40 = PVG-nr 60116; skyhunter/skytrack 2V = PVG-nr 60119 (overeenstemmend NL goedkeuringsnr = B1105); skyhunter/skytrack 3V = PVG-nr 60120 (overeenstemmend NL goedkeuringsnr = B5014))
- doe aangifte bij je lokale politie van verlies van documenten (specifieer: verlies van gelijkvormigheidsattest)
- stap met die officiële verklaring naar de dichtstbijzijnde PIAGGIO-dealer in je buurt (in geval van PUCH) of Tomos-dealer (in geval van TOMOS)
- deze dealer is er toe gehouden om bij de invoerder (PIAGGIO resp. TOMOS) een duplicaat aan te vragen van het originele gelijkvormigheidsattest

LET WEL: je moet ook hier administratiekosten betalen (zelf betaalde ik 30 eurootjes) en het resultaat kan niet gegarandeerd worden, maar het resultaat mag er zijn als het lukt. Succes ermee !

PS De volledige tekst van voormeld KB vind je terug door in de Google-zoekmachine in te tikken ´gelijkvormigheidsattest bromfietsen´ of via bijgesloten link KB 10.10.1974Gelijkvormigheidsattest en snelheidsbegrenzing voor brommers van vóór 15 november 1974

PTCV-lid Jelle Geudens zocht voor ons het volgende, zeer belangrijke nieuws op:
In de brief van de federale politie met verwijzing naar het betreffende KB 10.10.1974 (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 15.11.1974) wordt bevestigd dat brommers van voor de datum van inwerkingtreding van dit KB (begrijp: 15.11.1974) niet onderhevig zijn aan de verplichting van een gelijkvormigheidsattest.
Dit betekent, dat ze bij wet dus ook niet een echte snelheidsbegrenzing moeten hebben. Concreet wil dit zeggen dat als de politie je brommer ooit op de rollenbank wil zetten om de technische snelheid te bepalen, dat ze je brommer niet in beslag kunnen/mogen nemen omdat er voor deze brommers niet bij wet is vastgesteld hoe hard de brommer mag rijden.

LET WEL: dit betekent NIET dat je sneller mag rijden dan de toegelaten max snelheid van 45 km/u !!! Als de politie vaststelt dat je te snel rijdt, dan ben je wel degelijk in overtreding.

Bedankt voor deze info Jelle !!!

Het lijkt ons handig toe als je dit op zak hebt in het geval men je zou tegenhouden.

download hier

Copyright © PTCV 2004 - 2023
Contact : E-mail : info@ptcv.be Tel: 03-2971539