Puch en Tomos Club Vlaanderen
Herman Brusselmans op een Puch


Van Herman kregen we de unieke gelegenheid om een fotoserie te maken, waarvan je hier het resultaat kan zien :Met Dank aan Erik, Rudi en Peter, en natuurlijk Herman en Tania voor hun tijd en gezellig samenzijn.
ONTMOETING MET DE HOOFDMAN DER VLAAMSE LETTEREN

Hij is rijk, beroemd en heeft constant last van nekpijn. Jawel, we hebben het hier over de enige, echte Herman Brusselmans. Evengoed bekend als HB. Ons viel de eer te beurt om hem en diegenen die hem het meest dierbaar zijn, te weten Tania (´Phoebe´), Woody en Ramon (´Kadir´) in levende lijve te mogen ontmoeten. Meer nog: HB bleek zowaar bereid om voor een fotosessie te poseren op een exemplaar van onze geliefde tweewielers en hij nam daar ruim de tijd voor.

Hoe één en ander kwam, willen we nu even uit de doeken doen.

Lang voor het puchvirus mij in m´n midlifecrisis besmette, geraakte ik verslingerd op het literaire werk van deze zelfverklaarde Hoofdman der Vlaamse Letteren. In hogere literaire kringen mag hij dan door sommigen verguisd worden, z´n fans zijn niet op één hand te tellen. Ik schat toch wel dat je in Vlaanderen alleen al minstens 10.000 handen nodig hebt om zijn trouw lezerspubliek te tellen * en dan doe ik hem allicht nog oneer aan **.
Het is trouwens vanuit mijn sympathie voor deze BV dat ik destijds op internet via de GOOGLE-zoekmachine naarstig ging zoeken naar alle adressen die met hem verband hielden. Zo kwam ik destijds in contact met Erik ´PALMBOY´ Raeymaekers - door mij SPIDERMAN genoemd vanwege zijn wat ongewone voorliefde voor gevaarlijke spinsoorten ***.
Welnu, wie het literaire werk van HB kent, die weet dat hij een echt motorliefhebber is. Zelf bezit hij een BUELL, althans nog voor zover ik weet. Want in zijn laatste boek neigt het hoofdpersonage er sterk naar om zich daarvan te ontdoen, gelet op het feit dat de Amerikanen lelijk huis hebben gehouden in Irak en een BUELL nu eenmaal een Amerikaanse motorfiets is. Ook de cover van één van zijn vorige boeken (´De kus in de nacht´) bevestigt deze voorliefde voor gemotoriseerde tweewielers.

Dankzij het door psychologen en andere nitwits geroemde vrije associatievermogen bracht ik in mijn verwarde geest beide interessedomeinen met elkaar in verband en zie, zowaar ontstond de krankzinnige idee om te trachten hem te benaderen en hem te verzoeken of hij bereid zou zijn om op een PUCH of TOMOS te willen poseren voor de camera. Dit, vanuit de idee die wij intussen binnen de PTCV hadden om onder de rubriek ´Clubblad items - BV´s over PUCH/TOMOS´ enkele bekende Vlamingen of Nederlanders of naamgenoten daarvan af te beelden op een PUCH/TOMOS met de slogan ´ook X rijdt PUCH/TOMOS´. Dit uiteraard, ter promotie van deze roemruchte merken.

Zo gezegd, zo gedaan. Om eerlijk te zijn: echt goede hoop had ik er niet in, vanuit het besef dat wel meerdere verenigingen of clubs hem zouden proberen te benaderen met één of ander soortgelijk verzoek. En uiteindelijk heeft de man (begrijp: de Hoofdman der Vlaamse Letteren) toch ook recht op zijn eigen leven. Verder hadden we zelf ook weinig of niets te bieden in ruil voor de gewenste prestatie. We zijn nu eenmaal een beginnend clubje zonder kas en echt vermogend zijn we zelf nu ook weer niet te noemen.
Niettemin trokken we onze stoute schoenen aan. Om een lang verhaal kort te maken: op 16 februari 2004 kregen we van de Hoofdman himself de positieve melding dat hij daar wel even tijd voor vrij wou maken. Onze vreugde om dit bericht was bovenaards, temeer daar hij dit zelf meedeelde. Hij vertrouwde ons bovendien toe dat hij die brommertjes altijd leuk had gevonden; voeger bezat hij zelf een HONDA DAX.
Je kunt je wel voorstellen dat ik met enige schroom en aarzeling in de stem de hoorn van m´n vaste telefoontoestel ter hand nam om uiteindelijk een concrete afspraak te kunnen beleggen. Na enig overleg werd afgesproken om OP ZONDAGNAMIDDAG 20 JUNI OM 15 UUR bij hem thuis langs te gaan en in Het Patershol enkele foto´s te schieten. Dit feit staat nu uiteraard al geboekstaafd als een mijlpaal in de geschiedenis van de PTCV. Ik haastte me dan ook om het kabinet van de koning te verzoeken om deze dag tot nationale feestdag uit te roepen, doch kreeg vooralsnog geen antwoord.

Wie waren van de partij ? Peter, Erik ´PALMBOY/SPIDERMAN´ en ikzelf. Erik en ik hadden afgesproken om samen te rijden, aangezien we niet echt ver van elkaar wonen. M´n zwarte MV 50 Skytrack kon netjes mee in de ruime laadruimte van m´n MITSUBISHI SPACE RUNNER. Peter zou rechtstreeks naar Gent rijden vanuit Hoek (deelgemeente van Essen); dat leek onszelf het meest voor de hand liggend. Dat draaide wel even anders uit, want Peter beschikt helaas niet over het door de postbodes gewraakte GEOroute systeem om de weg te vinden. De post (begrijp: Peter) kwam dan ook ´ietwat later´ ter bestemming aan.
Erik en ikzelf zaten intussen gezellig op de sofa in de loft van HB, T & W en ze deden echt hun best om ons op ons gemak te stellen. We praatten over koetjes, over kalfjes, over muizen, over auto´s en natuurlijk ook over moto´s. Intussen was ook de ´beaujolais nouveau´ (begrijp: Peter) gearriveerd. Wij dus met z´n allen naar Het Patershol alwaar de fotoshoots plaatsvonden en HB zichtbaar genoot van een kleine rit.
Er van uitgaand dat we nu wel genoeg beslag hadden gelegd op hun tijd en privé-leven, maakten we al aanstalten om op te stappen, maar dat was buiten de waard (begrijp: Ramon) gerekend. HB troonde ons naar het terrasje van het restaurant van z´n Turkse vriend en we werden daar als echte gasten onthaald. Na heel lang keuvelen stapten we dan maar eens op. Een dag om nooit te vergeten. Met heel veel dank aan HB, Tania, Woody & Ramon.

De geplaatste foto´s op onze site zijn een kleine greep uit de grote fotodoos die we die namiddag konden vullen. Een selectie van deze foto´s benutten we bovendien om een aparte PTCV-kalender 2005 mee samen te stellen. Voor 8,5 eurootjes (excl. verzendkosten) kan dit collector´s item het jouwe worden. Informeer er naar door een berichtje te sturen naar rudi@ptcv.be.


* = 10.000 X 10 = 100.000 trouwe lezers volgens deze raming (met abstractie van het feit dat enkele lezers mogelijk door één of andere ongelukkige omstandigheid slechts 9 of zelfs minder vingers hebben)
** = waarvoor mijn oprechte excuses
*** = zie hiervoor zijn site: www.palmboy.be of ook www.brusselmans.be


Terug naar clubblad pagina

Copyright © PTCV 2004 - 2023
Contact : E-mail : info@ptcv.be Tel: 03-2971539