Puch en Tomos Club Vlaanderen

Alternatieve lenterit PTCV


Zondag 7 mei 2006 hield de Bergse Puch -& Tomosclub haar 1e clubrit. Iedereen met een oude Puch of Tomos was erwelkom. Plaats van vertrek was het gekende Paviljoen Heidesteijn, Bemmelenberg 21, Bergen Op Zoom. Dit ligt in Nederland, doch is vlot bereikbaar vanuit Vlaanderen.

We deden dan ook een late oproep tot onze PTCV-leden om zich hiervoor aan te melden, temeer daar onze jaarlijkse lenterit dit voorjaar wegviel met het PTCV-weekend dat we net organiseerden. Een grote opkomst uit Vlaanderen leverde dit helaas niet op doch Peter & Sas namen de PTCV-honneurs waar. Wellicht zullen we een volgende keer beter vooraf afspreken om samen onze lenterit uit te zetten opdat de Vlaamse vertegenwoordiging sterker zou zijn. In elk geval hebben de aanwezigen zichtbaar leut gehad en daar is het toch in de eerste plaats om te doen.

Halfweg werd er halt gehouden bij het oude Veerhuis om er lekkere Hollandse frietjes - ´patat´ noemen zij dat;-) - te nuttigen.


rijden & genieten

eten & genieten

zien & genieten

Copyright © PTCV 2004 - 2023
Contact : E-mail : info@ptcv.be Tel: 03-2971539